Blessurepreventie

  • blessure preventie

Wat is blessurepreventie? Het totaal aan maatregelen dat je kunt nemen om de schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.

 

Blessurepreventie kan verdeeld worden in

  1. Primaire preventie, dat is het voorkomen van ontstaan van blessures;
  2. Secundaire preventie, dat is het verminderen van een opkomende blessure;
  3. Tertiaire preventie, dat is het herstel bevorderen en herhaling voorkomen.

 

Oorzaak
Sportblessures ontstaan vaak doordat er te veel geëist wordt van het lichaam. De balans tussen belasting en belastbaarheid is niet op elkaar afgestemd. Een andere reden van blessureleed kan gerelateerd worden aan o.a. foute technieken, verkeerd schoeisel, slecht materiaal. Acute blessures ontstaan door een val, klap, botsing of een verkeerde beweging. Hierdoor ontstaan dan vaak een kneuzing, zwelling, scheuring of botbreuk.

 

Veel blessureleed kan worden voorkomen. Een sportmasseur kan je daarbij helpen door middel van een herstelbevorderende massage na een activiteit. Maar ook preventief door het uitvoeren van functietesten.

 

Graag adviseer ik je over gezond en veilig sporten. Mede door een regelmatig contact kan een beginnende blessure snel herkend worden; zo nodig verwijs ik je door naar een fysiotherapeut of naar de huisarts.

Tapen en bandageren
Bij het aanleggen van beschermende tapes en bandages voorkom je dat er nieuwe blessures ontstaan, of dat oude weer opspelen. Na een blessure kan ik je adviseren over herstelbevorderende maatregelen.